Home
Produkt
Informatie
Contact
Vereniging
Vereniging
Contact
Sport4Jobs
Welkom op de website van de Stichting
SPORT4JOBS


Sport4Jobs is een niet-commerciele organisatie, die
topsportverenigingen in Noord-Nederland
ondersteunt bij het invullen van maatschappelijke
carrieres van hun topsporters en trainer/coaches.

Sport4Jobs is inzetbaar voor sportgerichte
loopbaanadvisering, voor het zoeken van werk en
voor detacheren/uitzenden.Stichting Sport4Jobs
Telefoon: 06-12504200
Email: info@sport4jobs.nl

voor sportief en maatschappelijk evenwicht